Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

                                                                                    Το ταχυδρομείο επί Αγγλοκρατίας

ΟΦΦΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΣΤΑΣ

Ζάκυνθος τη α! Δεκεμβρίου αωιγ’ (1813)

Επειδή ο Εξοχώτατος Τενέντες Στρατηγός Ι.ΚΑΜΠΒΕΛ Πολιτικός Απόστολος της αυτού Μεγαλειότητος έχει μεγάλην επιθυμίαν δια να αποκαταστήση βεβαίαν και κανονικήν την ανταπόκρισιν μεταξύ των Ιωνικών Νήσων, καθώς ακόμι και του Μωρέως, και δια να διευκολύνη την προχώρησιν τούτου του συστήματος της Πόστας, ευηρεστήθη να διορίση την διακήρυξιν των ακολούθων προσθέσεων και μετασχηματίσεων περί του κανονισμού, όπου ήδη έκαμεν η Εξοχότης του κατά την πρώτην Σεπτεμβρίου προαπελθόντος

α’.τον

Εις την πρώτην και εις την τρίτην εβδομάδα εκάστου μηνός θέλει στέλνονται, εάν ο καιρός ήθελε το συγχωρή με Βάρκαις κανονιέραις, η με άλλας ασφαλείς ευκαιρίας όπου ήθελε τύχουν, Βαλίγγιαι με γράμματα χωρισταί εις Κεφαλληνίαν, εις Ιθάκην, και Αγίαν μαύραν. Εις τας ιέ (15) εκάστου μηνός, εάν ομοίως ήθελε το συγχωρή ο καιρός, θέλει στέλλεται με τον αυτόν τρόπον ως άνω, μια Βαλίγγια εις την Πάτραν, η οποία θέλει περιέχει όλας τας γραφάς του Μωρέος

β’ρον

Όταν η Βαλίγγια δια Κεφαλληνίαν και δια Πάτραν στέλλεται με Βάρκαις Κανονιέραις, κατά το πρώτον Κεφάλαιον , αύται δεν πρέπει να στέκωνται εις τους άνω ειρημένους τόπους περισσότερον από μη!(48) ώρας, και τελειόνοντας η αυτή διορία πρέπει να λαμβάνωσιν την Βαλίγγιαν και να μισεύωσιν αμέσως δια την Ζάκυνθον, εάν ο καιρός δεν ήθελεν είναι ενάντιος. Όταν η Βαλίγγια της Ιθάκης και της Αγίας Μαύρας στέλλεται ομοίως με Βάρκαν Κανονιέραν, κατά το πρώτον Κεφάλαιον, αυτή δεν πρέπει να σταθή εις Ιθάκην περισσότερον απ’ο δύω ώρας μόνο δια να παραδίδη την Βαλίγγιαν ρου αυτού τόπου, και να περιλαμβάνει εκείνην της Αγίας Μαύρας, και έπειτα να εξακολουθή αμέσως το ταξείδιον της δια Αγίαν Μαύραν ένθα ημπορεί να σταθή  κδ. Μόνον ώρας, και εις τον γυρισμόν της θέλει πηγαίνει πάλιν εις Ιθάκην δια να παραδίδη την Βαλίγγιαν της Αγίας Μαύρας, και να περιλαμβάνη εκείνην, δια Ζάκυνθον, και τότε ημπορεί εκεί να σταθή δώδεκα ώρες μόνον.

γ’ τον

Αι Αυταί Βάρκαις Κανονιεραις ημπορούν να παιλαμβάνωσιν ακόμι Κασσέτας και άλλα πράγματα μιρού όγγου και βάρους, τα οποία θέλει πληρώνουσι το δόσιμον εις την Πόσταν ως κάτωθεν.

δ’τον

Αι γραφαί των μερικών προερχόμεναι από κάθε μέρος για εδώ, καθώς και εκείναι όπου στέλλονται γενικώς δια κάθε μέρος έξω από τας Ιωνικάς νήσους θέλει πληρόσουσι  κατά την ακόλουθη Ταρίφα,Εξερουμένων μόνον εκείνων, ‘οπου περιλαμβένει το ακόλουθον Κεφάλαιον.

Δια κάθε Γραφήν μονήν παράδες…ιβ!(12)

Δια κάθε ομοίαν διπλήν………………..ιη!(18)

Δια κάθε πλήκον όπου να μην είναι περισσότερον από μίαν ουγιάν…..κδ!(24)

Δια κάθε όμοιον όπου να είναι περισσότερον από μίαν ουγιάν,όμως να μην υπερβαίνη τας δύω……….λ!(30)

Από τας δύω ουγιάς έως τας τρεις---------λη!(38)

Και ούτω βαθμηδόν θέλει αυξάνει η πληρωμή τους από στ!(6) παράδες την ουγγιάν.

ε! τον

Αι Γραφαί των μερικών προερχόμεναι κατ΄ευθείαν από τον Μωρέαν και Ρούμελην, ή από άλλα μέρη δια μέσου Μωρέως και Ρούμελης εις ταύτας τας Νήσους, καθώς ακόμι και εκείναι αι Γραφαί όπου από τας Νήσους στέλλονται εις τον Μωρέα και Ρούμελην  θέλει πληρόσουσι από εδώ και στο εξής κατά την ακόλουθον Ταρίφα.

Δια κάθε μίαν Γραφήν μονήν παράδες…….δ!(4)

Δια κάθε μίαν ομοίαν διπλήν ………..στ!(6)

Δια κάθε πλήκον όπου να μην είναι περισσότερον από μίαν ογγιάν………η!(8)

Δια κάθε όμοιον όπου να είναι περισσότερον από μίαν ογγιάν, όμως να μην υπερβαίνει τας δύω………ι!(10)

Από τας δύω έως εις τας τρείς……ιβ!(12)

Και ούτω βαθμηδόν θέλει αυξάνει η πληρωμή από δύω παράδες την ογγιαν.

στ! τον

Αι Γραφαί των μερικών όπου στέλλονται από την μίαν εις τη άλλην Νήσον θέλει πληρώσωσιν απ’ εδώ και εις το εξής μόνον εις την παραλβήν τους κατά την ακόλουθον Ταρίφαν, έχοντες την άδειαν οι στέλλονες να τας κάμνωσιν ελευθέρας κατά τη αρέσκειάν τους εις την παράδοσην, και εις τούτη την υστέραν περίστασιν θέλει είναι ελεύθεραι από το δόσιμον της Πόστας εις την περιλαβήν τους, και θέλει είναι σημειωμένας επάνωθεν ούτω (ΦΡΑΝΚΑ)

Δια κάθε Γραφήν μονήν παράδες …….γ!(3)

Δια κάθε όμοιαν διπλήν παράδες …….δ!(4)

Δια κάθε πλήκον όπου να μην είναι περισσότερον από μίαν ογγιάν παράδες …ε! (5)

Δια κάθε όμοιον όπου να είναι περισσότερον από μίαν ογγιά, και να μην υπερβαίνη τας δύω……στ!(6)

Από τας δύω έως εις τας τρείς……ζ!(7)

Κι ούτω βαθμηδόν θέλει αυξάνει η πληρωμή από ένα παράν την κάθε ογγιάν.

ζ! μον

Αι Γραφαί όπου αποβλέπουσιν εις την δούλευσιν της Α.Β.Μ. ή εις εκείνην της Διοικήσεως των Ιωνικών Νήσων , προερχόμεναι γενικώς από κάθε μέρος έξω από τας Ιωνικάς Νήσους, θέλει πληροσωσι ε!(5) παράδες δια κάθε μίαν, ξεκαθαρίζοντας, ότι αύται αι ίδιαι Γραφαί προερχόμεναι από τον Μωρέαν και Ρούμελην ή σταλμέναι δια Μωρέαν και Ρούμελην, κατά το πέμπτον κεφάλαιον , θέλει είναι ελεύθεραι από το δόσιμον της Πόστας καθώς είναι εκείναι ως άνω Ιωνικών Νήσων.

η! ον

Αι Εφημερίδες όπου έρχονται και στέλλονται γενικώς εις κάθε μέρος θέλει είναι ελεύθεραι από το δόσιμον της Πόστας, όταν είναι αυταί μόνον περικλεισμένας εις τρόπον όπου να μην φαίνονται, ότι περιλαμβάνουσιν άλλα γράμματα, ή κανένα άλλον έγραφον χαρτί. Όταν όμως μαζη με αυτάς είναι και άλλοτι έγραφον χαρτί περικλεισμένον, εκτός της επάνω γραφής, τότε όλον το πλήκον θέλει πληρόνει κατά την άνω ειρημένην ταρίφαν των μερικών γραφών.

θ! τον

Η Κασσέταις ή άλλα πράγματα κάθε είδους δημόσια ή μερικά όπου μεταφέρονται τα Πακέτα της Μάλτας και Σικελίας, θέλει ζυγιάζονται και πληρόνουσι ξεχωριστά το ακόλουθον δόσιμον της Πόστας, ξεκαθαρίζοντας, ότι όταν, αυτά είναι ενός βάρους και όγγου μεγάλου, ημπορούν να μην είναι δεκτά εις τα Πακέτα.

Το δόσιμον της Πόστας επάνω εις ταις κασσέταις και άλλα ως θέλει είναι το ακόλουθον. Το βάρος έως λίτρας πέντε θέλει πληρόνει …..κ!(20)

Το βάρος λυτρών γρόσια ε! θέλει πληρόνει ---- παρ: α!  --

Ομοίον λυτρών γρόσια κ!(20) θέλει πληρόνει ---- παρ: α!...κ!(20)

Όμοιον λυτρών γρόσια λ!(30) θέλει πληρόνει --- παρ: -β!...----

Όμοιον λυτρών γρόσια ν!(50) θέλει πληρόνει ---- παρ: β!...κ!(20)

Όμοιον λυτρών γρόσια οε!(75) θέλει πληρόνει --- παρ: δ!...-----

Όμοιον λυτρών γρόσια ρ! (100) θέλει πληρόνει --- παρ:  ε! ------κ!(20)

Όμοιον λυτρών γρόσια  ρν!(150) θέλει πληρόνει ----- παρ: η!------

Όμοιον λυτρών γρόσια  σ!(200) θέλει πληρόνει ----- παρ: ι!------

Όμοιον λυτρών γρόσια  σν!(250) θέλει πληρόνει ---- παρ: ια!----κ!(20)

Όμοιον λυτρών γρόσια   τ!(300) θέλει πληρόνει ----- παρ: ιγ!----

Όμοιον λυτρών γρόσια   τν!(350) θέλει πληρόνει ---- παρ: ιδ!----

Όμοιον λυτρών γρόσια   υ!(400) θέλει πληρόνει ----- παρ: ιε!----

Όμοιον λυτρώ γρόσια ν  φ!(500) θέλει πληρόνει ----- παρ: ιστ!----κ!(20)

ι! τον

Η Κασσέταις, ή άλλα πράγματα των μερικών όπου φέρουσιν αι Βάρκαι Κανονιέραις όπου είναι διωρισμέναι δια τας Νήσους και δια Πάτραν, κατά το κεφάλαιον δεύτερον, θέλει ζυγιάζονται και πληρόνουσι ξεχωριστά το ακόλουθον δ’οσιμον της Πόστας.

Ακολουθεί το δόσιμον της Πόστας δια τας κασσέτας και άλλα πράγματα.

Το βάρος ε! λυτρών θέλει πληρόνει γρόσια --- παρ: ι!(10)

Όμοιον λυτρών ι! θέλει πληρόνει γρόσια ---- παρ ιε!!(15)

Όμοιον λυτρών κ!(20) θέλει πληρόνει γρόσια--- παρ:  κε!(25)

Όμοιον λυτρών λ!(30) θέλει πληρόνει γρόσια--- παρ: λε!(35)

Όμοιον λυτρών μ!(40) θέλει πληρόνει γρόσια α!(1)--- παρ: ε!(5)

Όμοιον λυτρών ν!(50) θέλει πληρόνει γρόσια α!(1)--- παρ: ι!(10)

Όμοιον λυτρών ξ!(60) θέλει πληρόνει γρόσια α!(1)--- παρ: ιε!(15)

Και ούτω βαθμηδόν θέλει αυξάνει η πληρωμή από παρ:  ε!(5) εις κάθε ι!(10) λύτρας

ια! τον

Είναι κατά πάντα εμποδισμένον εις κάθε Καπετάνιον καραβιού και εις κάθε καραβοκύρην γενικώς, καθώς ακόμι εις κάθε ταξιδιώτην αδιαφόρως, να φέρει γραφάς από την μίαν εις την άλλην Νήσον, ή από Νήσους εις τον Μωρέαν και Ρούμελην, χωρίς αύται να είναι σημειωμέναι προτήτερα με την σφραγίδα της Πόστας ακόμι προστάζεται ρητώς κάθε υποκείμενον όπου ήθελεν έλθη από Μωρέαν ή Ρούμελην να εγχειρίζη αμέσως μετά το φθάσιμον του εις το κάθε οφφίκιον της Πόστας κάθε Γραφήν όπου ήθελε φέρη μαζή του.

ιβ! ρον

Κάθε υποκείμενον, χωρίς καμμίαν εξαίρεσιν, όπου ήθελε παρέβη το ενδέκατον κεφάλαιον, θέλει πληρώνει τάλλαρα τέσσαρα δια κάθε μίαν γραφήν όπου ήθελεν έχη κρυμένην, το ήμισυ των οποίων θέλει δίδεται εις εκείνον όπου ήθελεν εύρη τον παραβάτην, και το άλλο ήμισυ εις ωφέλειαν της Πόστας.

 Το παρό θέλει βάνεται εις πράξιν από τη πρώτην του ερχομένου Ιανουαρίου αωιδ.(1814)

Κατ’ επιταγήν της Α.Ε..

Δ.Ζερβός

Έφορος της Γενικής Πόστας.

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
3685656