Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ-Prejudices and Superstitions - Σελ.3

Ευρετήριο Άρθρου

• Πολλοί άνθρωποι στα χωριά λένε πως τα ζώα έχουν την ικανότητα να βλέπουν πνεύματα διότι έχουν ελαφρύ ίσκιο΄΄αλαφροϊσκιωτα΄΄, και αυτή την ικανότητα την έχουν και μερικοί άνθρωποι. Συνήθως οι άνθρωποι δεν βλέπουν πνεύματα και γι’ αυτό έχουν βαρύ ίσκιο. Ως προς αυτό εξηγούν το φαινόμενο κατά το οποίο τα γαϊδούρια δεν περπατούν όταν βρίσκονται στο δρόμο κουβαλώντας φορτίο ή όταν τα σκυλιά γαβγίζουν χωρίς λόγο. Λένε επίσης, πως αν κάποιος πατήσει το δεξί πόδι του ζώου εκείνη την στιγμή που βλέπει κακά πνεύματα τότε θα μπορέσει να δει και αυτός όσα βλέπει το ζώο.(Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ. 89, Μάρτιος 2010).

• • Many people in the villages say that animals have the ability to see spirits because there are lightshade, and this ability has a few people. Usually people do not see spirits and so they have heavy shade. As for what explains the phenomenon in which the donkeys when they are not walking in the street carrying cargo or when the dogs bark for no reason. They also say, that if someone clicks on the right foot of the animal at the time that animal see bad spirits he can be seen what the animal sees. (Soupioni Chrysoula, ET. 89, March 2010)

.• Μερικές φορές όταν κάποιος βλαστημά συμβαίνει κάτι κακό σε κάποιον και λέγεται κακία η ώρα και η στιγμή, διότι εκείνη την στιγμή που βλαστημάμε έχει την ικανότητα ένα κακό πνεύμα να πειράξει κάποιον. Αυτό το φαινόμενο λέγεται «μπόδισμα» ή αλλιώς πείραγμα, όπου αυτός που μποδίζεται νιώθει έναν ξαφνικό πόνο σε ένα σημείο του σώματός του και πρήζεται, μελανιάζει ή πιάνεται( δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα παραλύει). Το μπόδισμα θεραπεύεται μόνο με ευχές ενός παπά(Σκορδίλη Ιωάννα, ετ.55, Μάρτιος 2010).

• • Sometimes when someone blaspheme something bad happens to someone and said the vice time and the moment since that time has the ability an evil spirit to hurt someone. This phenomenon is called "bodisma ' or otherwise spoof , which is impeding feel a sudden pain in one part of the body and swollen, or melanize caught (that means for a time paralyzed). The bodisma cured only by a priest wishes (Skordilis Joanna, et.55, March 2010).


• Παλιότερα, κάθε ψυχοσάββατο οι άνθρωποι μάζευαν καρυοφύλλια και τα έκαναν ματσάκια, κρεμώντας τα πίσω από την πόρτα μαζί με

imagekkk

• ένα λιβανιστήρι γιατί....

• • Previously, all souls’ day people gathered cloves and made the bunches, hanging behind the door with
a censer......

• ευωδιάζοντας τις ψυχές που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Δεν σκούπιζαν, ούτε χτενίζονταν διότι πίστευαν πως όταν έριχναν τα σκουπίδια ή τις τρίχες των μαλλιών τους, έτσι έδιωχναν και τις ψυχές από το σπίτι( Περδίκης Νικόλαος, ετ. 75, Μάρτιος 2010).

• •fragrant the souls who come into the house. Do not wipe or comb because they believed that when throwing garbage or bristles of hair, so kicked and souls from the house (Perdikis Nicholas ET. 75 March 2010).

• Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι του χωριού δεν έβγαιναν έξω το βράδυ, τα δωδεκαήμερα, δηλαδή το χρονικό διάστημα μεταξύ των Χριστουγέννων μέχρι τα Θεοφάνεια, γιατί έβγαιναν οι καλικάντζαροι( Σπίνουλα Θεοδώρα, ετ. 74, Μάρτιος 2010)

.• • In the past people of the village not come out at night, the twelve days, which is the period between Christmas until Epiphany, because it went out gnomes (Spinoula Theodora ET. 74 March 2010).

• Το καλοκαίρι συνήθως, όταν έχει καλό καιρό και περάσει ξαφνικά, μια ανεμοθύελλα λένε ότι περνά η κυρά ή η νεράιδα. Εκείνη την στιγμή λένε πως περνούν πολλά κακά πνεύματα μαζί προκαλώντας αυτό τον δυνατό άνεμο. Πρέπει όμως να κρατηθεί από κάπου αυτός που θα βρίσκεται έξω κατά την διάρκεια που θα του συμβεί αυτό, και να κάνει το σταυρό του. Αν δεν κάνει αυτά, μπορεί να τον πάρει μαζί του. Για αυτό το λόγο ακούμε την χαρακτηριστική φράση στην Κέρκυρα «να σε πάρει ο άνεμος». (Σπίνουλα Θεοδώρα, ετ.74, Μάρτιος 2010)

.• • Summer usually when there is a good time and suddenly gone, a whirlwind says it passes the lady or a fairy. At that time passed a lot of evil spirits with causing this strong wind. But we must keep ourselves somewhere during that will happen, and make the cross. If we do not do this, it may take everybody with them. For this reason we hear the phrase in Corfu 'to get in the wind. (Spinoula Theodora et.74, March 2010).

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
2740633