Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ-Prejudices and Superstitions - Σελ.7

Ευρετήριο Άρθρου

• Όταν μια μητέρα δει το πρώτο δόντι που έχει σκάσει στα ούλα του μωρού της, σκίζει όποιο ρούχο φοράει το παιδί. Αυτό συμβολίζει πως όπως σκίζεται εύκολα το ρούχο του παιδιού έτσι να βγουν τα πρώτα δόντια του παιδιού χωρίς να έχει πόνους( Πάγκαλη Ευτυχία, ετ.67, Απρίλιος 2010).

• • When a mother see the first tooth has popped to the baby's gums, tears any clothes wearing the child. This symbolizes that as tear easily the children's clothing so to leave the child's first tooth without pain (Pangalos Happiness, et.67, April 2010)

.• Όταν βγουν τα μωρουδιακά δόντια ενός παιδιού, η μητέρα τα ρίχνει στα κεραμίδια λέγοντας τη φράση «Πάρε κουρούνα κόκαλα και δωσ’μου σιδερένια», (η κουρούνα είναι πουλί).( Πάγκαλη Ευτυχία, ετ.67, Απρίλιος 2010).

• • • When goes up the first babies teeth of a child, his mother throw them to the bricks saying the phrase "Take Kourouna bones and give me iron teeth" (The Kourouna is a bird). (Pangalos Happiness, et.67, April 2010)

.• Όταν κάποιος μαζεύει κουβάρι, δεν πρέπει να περάσουν παιδιά από κάτω γιατί δεν ψηλώνουν ( Σκολαρίκης Αντώνιος, ετ. 45, Μάρτιος 2010).

When picking a ball must not pass down the picking ball because children will not be tall (Skolarikis Anthony, ET. 45 March 2010).


Προλήψεις και δεισιδαιμονίες που έχουν οι Κερκυραίοι στις διάφορες γιορτές του χρόνου.
Beliefs and superstitions which have various Corfiots in holiday time.


• Σαράντα μέρες πριν τα Χριστούγεννα οι προληπτικοί μάζευαν τη στάχτη και τα σκουπίδια των σπιτιών τους και τα έριχναν στα χωράφια και στα δέντρα που δεν καρποφορούσαν για να αναπτυχθούν( Καρδακάρης Νικόλαος, ετ. 55, Απρίλιος 2010)

.• • Forty days before Christmas, the preventives gathered the ashes and debris of their houses and threw in the fields and trees not bearing to grow in the future (Kardakaris Nicholas ET. 55 April 2010).

• Στις έντεκα το πρωί του Μ. Σαββάτου όπου γίνεται η πρώτη Ανάσταση, την ίδια στιγμή σφάζουν τα αρνιά και τα κατσίκια. Τη στιγμή που κόβουν το λαιμό του ζώου, μουσκεύουν ένα κομμάτι βαμβάκι ή την ουρά του ζώου με το αίμα που θα χυθεί. Με αυτό το αίμα σημαδεύουν τις εξώπορτες των σπιτιών κάνοντας τρεις σταυρούς. Οι τρεις σταυροί εμποδίζουν τη διέλευση των κακών πνευμάτων στο σπίτι. ( Ραρρής Γεράσιμος, ετ.83, Μάρτιος 2010).

• • • eleven in the morning of Holy Saturday where the first resurrection, at the same time slaughter lambs and kids. Once they cut the throat of the animal, soak a cotton ball or the tail of the animal with the blood will be shed. With this blood, scar the doors of their homes by making three crosses. The three crosses prevent the passage of evil spirits in the house. (PAPP Gerasimos et.83, March 2010)

.• Την Κυριακή της Ανάστασης, την ώρα που λέει το ευαγγέλιο ο παπάς και σημαίνουν οι καμπάνες, οι γεωργοί χτυπούν τσεκουριές τα δέντρα που δεν καρποφορούν και οι νοικοκυρές ρίχνουν κρασί στις γλάστρες όπου δεν ανθίζουν λουλούδια( Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ.89, Μάρτιος 2010).

• • On Sunday, the Resurrection, while telling the gospel the priest and do the bells ringing farmers chop trees not bearing fruit and housewives throwing wine in pots where no flowers bloom (Soupioni Chrysoula, et.89, March 2010)

 .• Τα σκουπίδια του Μ. Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα, τα έπαιρναν οι χωρικοί στα χωράφια μαζί με τη δάφνη από την εκκλησία. Με αυτό πίστευαν πως όπως είναι πλούσιο το τραπέζι με τρόφιμα το Πάσχα, έτσι να είναι πλούσια και εύφορα με καρπούς τα χωράφια τους( Κουρτέση Ευαγγελία, ετ.69, Μάρτιος 2010).

• • • The garbage of Holy Saturday and Easter Sunday, the villagers took to the fields along with the bay leaf from the church. This was believed as the table is rich foods at Easter, so be rich and fertile with fruit their land (Kourtesis Evangelia, et.69, March 2010).

• Την Κυριακή του Πάσχα όποιος είχε ζώα και τα άρμεγε, δεν επιτρέπονταν να πιάσει αυγό κόκκινο γιατί πρηζόταν ο μαστός του ζώου( Σκορδίλη Σοφία, ετ.76, Μάρτιος 2010)

.• • • • On Easter Sunday who had livestock and milking his not allowed to catch red egg because it swells the breast of the animal (Skordilis Sophia et.76, March 2010)

.• Την ημέρα της Ανάληψης οι γεωργοί θεωρούν πως δεν πρέπει να κόβουν ξύλα ή χόρτα για τα ζώα τους γιατί σαρακιάζουν(=βγάζουν σκουλήκι). Επίσης οι βοσκοί δεν πήζουν γάλα εκείνη την ημέρα γιατί δεν γίνεται καλό το τυρί( Λουκά Σοφία, ετ.70, Μάιος 2010)

• • On the day of Ascension, farmers believe that they can not cut wood or grass for their animals because sarakiazoun (= earn worm). Also, the shepherds did not thicken milk that day because there is no good cheese (Luke Sophia et.70, May 2010)

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
2740669