Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ-Prejudices and Superstitions - Σελ.8

Ευρετήριο Άρθρου

..• Κάθε πρώτη του Μάρτη, οι νέες κοπέλες άνοιγαν τις πύλες(=μεγάλα πιθάρια που αποθήκευαν λάδι, κρασί),

• Each March 1, the girls opened the piles (= large jars that store oil, wine)

_

•• που ήταν γεμάτες λάδι και καθρεφτίζονταν για να γίνει το πρόσωπό τους λείο σαν το λάδι και να μην σκάσει από το κρύο( Καρδακάρη Ζαφειρούλα, ετ.50, Απρίλιος 2010).

• as was filled with oil and mirrored to make their faces smooth as oil and not run away from the cold (Kardakari Zafeiroula, et.50, April 2010)

.• Οι προληπτικοί έδιναν πολλή μεγάλη σημασία στον άνθρωπο που θα πρωτόβλεπαν κάθε πρώτη του μήνα. Αν κάποιος είχε τσακωθεί με τον γείτονά του ή πίστευε ότι ήταν γκαντέμης, κάθε πρωτομηνιά άνοιγε το παράθυρο του προς το βουνό και έκανε το σταυρό του λέγοντας «καλημέρα σας βουνά και καλή σας αρχιμηνιά, σαν τα βουνά να είμαι γερός και σαν τους κάμπους δροσερός» (Σπίνουλα Θεοδώρα, ετ. 74, Μάρτιος 2010)

.• • The preventives gave much importance to the man who will meet first every first of the month. If someone had quarrel with his neighbor or thought it was a person with bad luck, any first of the month open the window, looks the mountain and made the cross saying "Good morning, mountains and enjoy your first day of the month, as the mountains I am strong and cool like the plains" (Spinoula Theodora ET. 74 March 2010).


Ο ΚΛΗΔΩΝΑΣ.
The KLIDONAS.

Πρόκειται για ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και του οποίου η πρώτη γραπτή περιγραφή ανέρχεται στους βυζαντινούς χρόνους.
Ο «Κλήδονας» είναι μια λαϊκή μαντική διαδικασία, από τις πιο τελετουργικές όλων των παραδόσεων του τόπου μας, σύμφωνα με τον οποίο αποκαλύπτεται στις άγαμες κοπέλες η ταυτότητα του μελλοντικού τους συζύγου.
Η ίδια η λέξη υπάρχει από την εποχή του Ομήρου, «κλήδων» ονομαζόταν ο προγνωστικός ήχος, και κατ' επέκταση το άκουσμα σιωνισμού ή προφητείας, ο συνδυασμός τυχαίων και ασυνάρτητων λέξεων ή πράξεων κατά τη διάρκεια μαντικής τελετής, στον οποίο αποδιδόταν προφητική σημασία.

Όσον αφορά το νησί της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο χωριό Κάτω Γαρούνα το έθιμο του κλήδωνα πραγματοποιείται τις 24 Ιουνίου, στα πλαίσια του εορτασμού του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιάρη.

This is a custom which has its roots in antiquity and whose first written description is the Byzantine period.
The "Klidonas" is a popular divination process, the more ceremonial of all the traditions of our country, under which unmarried girls reveal the identity of their future spouse.
The word itself is from Homer's time, "Klidonas" called a predictor of sound, and thus listening as sionist or prophecy, the combination of random and incoherent words or acts during the divination ceremony,at which they gave a prophetic significance.

Concerning the island of Corfu in the village in Kato Garouna Klidonas custom made 24 June, in celebration of St. John Lampatiari.

Πιο συγκεκριμένα:

More specifically:

• Όποιος έχει μαζέψει ρίγανη την ημέρα του Αι-Γιάννη την προηγούμενη χρονιά και του έχει περισσέψει για τον επόμενο χρόνο

image014

• την καίει αυτή την ημέρα και χοροπηδά πάνω από την φωτιά λέγοντας τα εξής «Αι-Γιάννη Λαμπατάρη, που ΄χεις του Θεού τη χάρη και της νύφης το καμάρι, δείξε και φανέρωσέ μου ποιόν-ά θα παντρευτώ». (Σουπιώνης Ευρυπίδης, ετ.89, Μάρτιος 2010).

• • Anyone who has picked oregano the day of St. John last year and has left over for next year burns the oregano that day frolicking on the fire, saying as "St. John Lampatiari who've God's grace and the Bride of the pride, show me and showed who i get married. " (Soupionis Evripidis, et.89, March 2010.)

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
2740658