Corfu Museum

Petsalis: Collection Of Corfu Island,Greece documents

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ-Prejudices and Superstitions - Σελ.9

Ευρετήριο Άρθρου

:• Το βράδυ του Αϊ-Γιάννη, τα κορίτσια παίρνουν τρία αμύγδαλα. Τα πρώτο αμύγδαλο το αφήνουν με την φλούδα του, το δεύτερο το καθαρίζουν ολόκληρο και το τρίτο καθαρίζουν το μισό και το άλλο μισό το αφήνουν ακαθάριστο. Αυτά τα τρία αμύγδαλα τα βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους
• Πλένουν επίσης το πρόσωπό τους χωρίς να το σκουπίσουν και μετά πέφτουν για ύπνο. να το σκουπίσουν και μετά πέφτουν για ύπνο. Είναι το λεγόμενο αμίλητο νερό, καθώς από την στιγμή που πλένουν το πρόσωπό τους μέχρι το επόμενο πρωί δεν έπρεπε να μιλήσουν σε κανέναν. Στα όνειρά τους πιστεύουν ότι θα δουν κάποιον να τους σκουπίζει το πρόσωπο το οποίο πιστεύεται ότι θα είναι το μελλοντικό πρόσωπο που θα παντρευτούν. Την επόμενη μέρα όποιο όνομα ακούσουν να φωνάζουν έξω στο δρόμο, το ίδιο όνομα θα έχει αυτός που είδαν το βράδυ στα όνειρά τους. Τέλος, παίρνουν ένα αμύγδαλο τυχαία χωρίς να βλέπουν, κάτω από το μαξιλάρι. Αν τους τύχει το καθαρισμένο αμύγδαλο, το πρόσωπο που θα παντρευτούν θα είναι φτωχό, αν τους τύχει το ακαθάριστο θα είναι πλούσιο και αν τους τύχει το μισοκαθαρισμένο θα είναι οικονομικά ευκατάστατο. Επίσης, το μεσημέρι της ίδιας μέρας οι κοπέλες παίρνουν μια βέρα από παντρεμένη γυναίκα, ένα ποτήρι με νερό και κόβουν μια τρίχα από τα μαλλιά τους. Δένουν την βέρα με την τρίχα από τα μαλλιά και την τοποθετούν τρεις φορές μέσα στο ποτήρι με το νερό λέγοντας «Αι-Γιάννη Λαμπατάρη, που ΄χεις του Θεού τη χάρη και της νύφης το καμάρι, δείξε και φανέρωσέ μου ποιόν θα παντρευτώ». Αφού την τοποθετήσουν τρεις φορές στο ποτήρι με το νερό, σηκώνουν την βέρα μέχρι το στόμιο του ποτηριού και την αφήνουν να χτυπήσει το ποτήρι. Όσες φορές η βέρα χτυπήσει το ποτήρι, σε τόσα χρόνια η κοπέλα υποτίθεται ότι θα παντρευτεί( Καρδακάρη Γεωργία, ετ. 55, Απρίλιος 2010)

.• • The night of St. John, the girls get three almonds. The first kernel to leave the peel, a second clean throughout and the third cleans the half and half to leave gross. These three kernels put them under the pillow. Also wash their face without the sweep and then go to bed. It's called the silent water, by which time wash their face until the next morning it was to talk to anyone. In dreams think somebody sweep them that is the person believed to be the future person will marry. The next day hear any name to shout out to the street, this is the same name that viewed the night in their dreams. Finally, take a random kernel without seeing, under the pillow. If they received the purified almond, the person will marry are poor, if they receive gross will be rich and if they qualify the third are financially wealthy. Also, the same afternoon, the girls get a ring from a married woman, a glass of water and a hair cut of their hair. Fasten the ring with this hair by their hair and place three times in a glass of water saying "St. John Lampatiari who've God's grace and the pride of the bride, show and showed me who to marry. After the post three times in a glass with water, lift the ring until the nozzle of the glass and let it hit the glass. Many times the ring hitting the glass in that number of years the girl was supposed to marry (Kardakari Georgia yy. 55 April 2010).

• Την ημέρα του Αι-Γιάννη στις δώδεκα το μεσημέρι πήγαιναν τρεις ανύπαντρες κοπέλες με ένα κόκκινο μαντίλι η καθεμία και έναν καθρέφτη πάνω από ένα πηγάδι

• • On the day of St. John at noon went three unmarried girls with a red scarf each, and a mirror over a well

image015


• για να κάνουν το «κληδώνι». Το κληδώνι, είναι μία πρόληψη που εφαρμοζόταν για να μάθουν οι κοπέλες ποιόν θα παντρευτούν στο μέλλον. Όταν βρίσκονταν πάνω από το πηγάδι έβαζαν τον καθρέφτη σε μια ορισμένη θέση ώστε να κάνει αντανάκλαση το φως στο νερό. Τότε εκεί έβλεπαν τον άντρα που θα παντρευτούν. Έπρεπε κατά την διάρκεια που γινόταν αυτό να μην μιλήσουν μεταξύ τους οι κοπέλες.( Σουπιώνη Χρυσούλα, ετ.89, Μάρτιος 2010).

• • • to make the "Klidonas. The Klidonas is a prevention applied to learn whom the girls will marry in the future. When they were above the pit they put the mirror in a certain position to make the light reflection in the water. Then there watching the man she would marry. Those had at the time that it was not to talk between. (Soupioni Chrysoula, et.89, March 2010).

Προλήψεις και δεισιδαιμονίες των Κερκυραίων από την καθημερινή τους ζωή.
Beliefs and superstitions of the Corfiots from everyday life.

• Όταν χτίζεται ένα καινούργιο σπίτι, σφάζουν ένα κόκορα για να έχει γερά θεμέλια. Επίσης μέσα στο τσιμέντο ρίχνουν πολλά κέρματα για να είναι πλούσιο το σπίτι( Παρίσσης Σπυρίδων, ετ. 75, Απρίλιος 2010)

.• • When building a new house, slaughter a rooster to have solid foundations. Also in the cement shed many coins to be rich home (Parissis Spyridon ET. 75 April 2010).

• Όταν τελειώσει η σκεπή ενός σπιτιού βάζουν κλαριά ελιάς με κόκκινα μαντίλια για να φέρουν χαρά και ευτυχία σε αυτούς που θα μείνουν στο σπίτι. Επίσης βάζουν στην άκρη της σκεπής «στον καβαλάρη», ένα μπουκαλάκι με λάδι και κρασί που συμβολίζουν ότι πάντα το σπίτι να είναι πλούσιο σε κρασί και λάδι( Σκορδίλη Ιωάννα, ετ. 55, Μάρτιος 2010)

.• • When finished with the roof of a house put olive branches with red scarves to bring joy and happiness to those who stay at home. Also put on the edge of the roof "in the rider”, a small bottle of olive oil and wine to symbolize everything that the house is rich in wine and oil (Skordilis Joanna, ET. 55 March 2010)

.• Όταν έχει χτιστεί το σπίτι βάζουν ένα ματσάκι δεντρολίβανο ή βασιλικό(το οποίο χρησιμοποιούσε ο παπάς για τον αγιασμό του σπιτιού), πίσω από την πόρτα για να μην μπαίνουν τα κακά πνεύματα μέσα στο σπίτι( Σκορδίλη Αγαθή, ετ.91, Μάρτιος 2010).

• • When they have built the house they put a bunch of rosemary or basil (which is used by the priest for the blessing of the house), behind the door to prevent evil spirits entering into the house (Skordilis Good, et.91, March 2010)

.• Όταν κάποιο μέλος της οικογένειας φεύγει για ταξίδι, η οικογένεια του βάζει ένα κόκκινο μαντίλι στο παράθυρο και το αφήνει εκεί ώσπου να λάβουν το πρώτο γράμμα του. Το κόκκινο μαντίλι συμβολίζει την ελπίδα να μην πάθει κακό το οικογενειακό τους πρόσωπο(Σκορδίλη Αγαθή, ετ.91, Μάρτιος 2010).

• • When a family member leaves for trip, the family puts a red scarf in the window and leave it there until they take the first letter. The red scarf symbolizing the hope that not harmed their family person (Skordilis Good, et.91, March 2010)

Αναζήτηση

Corfu Museum

Corfu Museum….τι μπορεί να είναι αυτό;

Θα το έλεγα με μια λέξη…. Αγάπη! Για ένα νησί που το γνωρίζουμε ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε ν’ αγαπήσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε. Στόχος λοιπόν είναι να το γνωρίσουμε όσο πιο βαθιά μπορούμε, μέσα από το χθες και το σήμερα, γιατί αλλιώς πως θα το αγαπήσουμε; Αγαπάω ατομικά και ομαδικά έχει επακόλουθο…. φροντίζω….. μάχομαι… και σέβομαι. Αγάπη προς την Κέρκυρα είναι το Corfu Museum και τίποτε άλλο.

Μετρητής

Εμφανίσεις Άρθρων
3304377